Konfigurator Usług IT 360°

 • Home
 • Konfigurator Usług IT 360°

I linia wsparcia IT

 • Odbieranie zgłoszeń od użytkowników końcowych przez telefon, e-mail, czat na żywo i systemy zgłoszeń oraz ich rejestrowanie w systemie zarządzania usługami IT (ITSM).
 • Przeprowadzanie wstępnej analizy problemów i podejmowanie prób ich rozwiązania na podstawie zdefiniowanych procedur i baz wiedzy.
 • Rozwiązywanie typowych problemów technicznych, takich jak: Resetowanie haseł, Konfiguracja poczty e-mail, Problemy z oprogramowaniem biurowym oraz systemem
 • Monitorowanie, aktualizowanie statusu zgłoszeń w systemie ITSM i informowanie użytkowników o postępach.
 • Edukowanie użytkowników w zakresie podstawowych funkcji systemów i oprogramowania oraz tworzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej.
 • Tworzenie, aktualizowanie, przypisywanie uprawnień i usuwanie kont użytkowników.
 • Wsparcie w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń peryferyjnych.
 • Pomoc w zarządzaniu licencjami oprogramowania, instalacja nowych licencji i aktualizacja istniejących.

II linia wsparcia IT

 • Przejęcie zgłoszeń przekazanych przez 1 linię wsparcia, przeglądanie szczegółów zgłoszenia i podjętych działań w celu dalszej analizy i rozwiązania problemu.
 • Dogłębna analiza i rozwiązywanie bardziej skomplikowanych problemów technicznych, które wymagają zaawansowanej wiedzy oraz dostępu do narzędzi diagnostycznych. Obejmuje to m.in.: Zaawansowane problemy z oprogramowaniem, Problemy z systemem operacyjnym, Skonfigurowanie sieci i serwerów
 • Zarządzanie i utrzymanie systemów oraz serwerów, w tym instalacja, konfiguracja, aktualizacje i monitoring. Odpowiedzialność za wydajność, bezpieczeństwo i dostępność systemów.
 • Zapewnienie wsparcia dla złożonych aplikacji biznesowych, w tym ich instalacja, konfiguracja, aktualizacja oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z ich działaniem.
 • Przeprowadzanie szczegółowych analiz danych i logów systemowych w celu identyfikacji głównych przyczyn problemów oraz wdrażanie trwałych rozwiązań zapobiegających ich powtórzeniu.
 • Tworzenie, zarządzanie i optymalizacja zasobów IT, takich jak serwery, sieci, bazy danych i urządzenia peryferyjne, w celu zapewnienia ich optymalnej wydajności i niezawodności.
 • Ciągłe monitorowanie wydajności systemów, identyfikowanie wąskich gardeł i podejmowanie działań optymalizacyjnych, aby zwiększyć efektywność infrastruktury IT.
 • Skuteczne zarządzanie incydentami IT, koordynowanie działań naprawczych, informowanie użytkowników o postępie prac oraz dokumentowanie wszystkich działań podjętych w celu rozwiązania problemów.
 • Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej oraz procedur operacyjnych, aby zapewnić spójność i efektywność działań wsparcia technicznego.
 • Udział w projektach IT, oferowanie specjalistycznej wiedzy i wsparcia technicznego, aby zapewnić ich sprawną realizację oraz zgodność z założonymi celami i harmonogramem.

III linia wsparcia IT

 • Przejęcie zgłoszeń eskalowanych przez 2 linię wsparcia, szczegółowe przeglądanie dokumentacji i podejmowanych wcześniej działań, w celu zidentyfikowania głębszych przyczyn problemów.
 • Zajmowanie się najbardziej skomplikowanymi problemami technicznymi, które wymagają zaawansowanej wiedzy specjalistycznej oraz dostępu do zaawansowanych narzędzi diagnostycznych. Obejmuje to problemy z systemami operacyjnymi, oprogramowaniem, sprzętem i siecią.
 • Zapewnienie wsparcia dla zaawansowanych aplikacji biznesowych i systemów informatycznych, w tym debugowanie, analiza kodu źródłowego i naprawa błędów.
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie zaawansowanej infrastruktury IT, w tym serwerów, sieci, baz danych i systemów przechowywania danych, zapewniając ich wydajność i niezawodność.
 • Przeprowadzanie zaawansowanych analiz i diagnostyki problemów technicznych, wykorzystując narzędzia do analizy logów, monitoringu systemów i diagnostyki sprzętu, aby zidentyfikować i wyeliminować źródłowe przyczyny problemów.
 • Przeprowadzanie zaawansowanych optymalizacji wydajności i skalowania systemów, aby sprostać rosnącym wymaganiom biznesowym oraz zapewnić ciągłość działania.
 • Koordynowanie reakcji na złożone incydenty i kryzysy IT, w tym identyfikacja problemów, przywracanie działania systemów, analiza przyczyn oraz wdrażanie długoterminowych rozwiązań zapobiegawczych.
 • Tworzenie, aktualizowanie i utrzymywanie szczegółowej dokumentacji technicznej, procedur operacyjnych oraz baz wiedzy, które wspierają wszystkie poziomy wsparcia IT.
 • Angażowanie się w planowanie, testowanie i wdrażanie nowych technologii oraz systemów, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami biznesowymi oraz płynne przejście z istniejących rozwiązań.
 • Przeprowadzanie regularnych audytów systemów IT oraz zapewnianie zgodności z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, aby chronić firmę przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • W razie potrzeby eskalacja problemów do dostawców oprogramowania i producentów sprzętu, aby uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych i niestandardowych problemów technicznych.

Konfiguracja pakietu IT

Dane kontaktowe


Aktualny stan IT w firmie


Konfiguracja usług


150 zł/h
200 zł/h
250 zł/h
100 zł/wizyta
+ 20 zł/h

2000 zł
4000 zł
8000 zł
200 zł
500 zł
250 zł
500 zł
250 zł
250
150


Cena wsparcia IT: 0 zł + 23% VAT

Dedykowany Kalkulator Usług


Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, stworzyliśmy dedykowany kalkulator usług dostępny na naszej stronie internetowej. Narzędzie to umożliwia precyzyjne dostosowanie oferty do specyficznych wymagań Waszej firmy.
Jeżeli cenisz sobie indywidualne podejście i profesjonalne wsparcie technologiczne, Interactive Workspace jest idealnym partnerem dla Twojej firmy. Skorzystaj z naszego dedykowanego kalkulatora usług i przekonaj się, jak możemy pomóc w osiągnięciu Twoich celów biznesowych.