Usługi IT 360°

 • Home
 • Usługi IT 360°
svg icon

Outsourcing IT

Świadczymy pełne wsparcie informatyczne dla firm, od podstawowego help desku do przygotowania, implementacji i utrzymania specjalistycznych aplikacji.

 • Help desk (1/2/3 linia wsparcia)
 • Administracja i utrzymanie systemów
 • Wdrażanie nowych rozwiązań
 • Rozbudowa aktualnych rozwiązań
 • Wdrażanie i utrzymanie systemu kontroli dostępu
 • Rozwiązywanie problemów IT
 • Inne
svg icon

Rozwiązania chmurowe

Doświadczenie w projektach rozwiązań chmurowych pozwala Nam dostarczyć więcej usług dla Naszych klientów i spełnić ich oczekiwania.

 • Wdrażanie aplikacji SaaS (Microsoft, Atlassian, itd.)
 • Zarządzanie aplikacjami chmurowymi
 • Zarządzanie serwerami w chmurze
 • Budowanie rozwiązań opartych o popularne usługi chmurowe
 • Migracje do chmury
 • Hosting aplikacji
 • Inne
svg icon

Konsultacje IT

Umiejętności Naszych specjalistów w różnych dziedzinach IT pozwalają nam na konsultacje/wsparcie merytoryczne na poziomie eksperckim.

 • Audyty IT
 • Konsultacje Architektów IT
 • Szkolenia pracowników firmy w zakresie IT
 • Przygotowania dokumentacji/raportów
 • Optymalizacja procesów i kosztów
 • Odpowiedni dobór narzędzi IT
 • Inne
svg icon

Sprzęt & Oprogramowanie

Nasz serwis oraz dział handlowy wspierają Naszych klientów w zakresie naprawy, zakupu sprzętu oraz licencji. Monitorujemy niezbędne terminy i stan sprzętu.

 • Serwis sprzętu komputerowego, serwerowego oraz sieciowego
 • Sprzedaż sprzętu IT
 • Sprzedaż oprogramowania
 • Modernizacja sprzętu IT
 • Leasing sprzętu IT
 • Monitorowanie licencji
 • Inne
svg icon

Infrastruktura IT

Posiadając ponad 10 letnie doświadczenie w IT, a przede wszystkim w tworzeniu i zarządzaniu infrastrukturą IT, oferujemy naszym klientom właśnie te usługi.

 • Monitorowanie infrastruktury IT
 • System alertów o incydentach
 • Projektowanie, Wdrażanie oraz Administracja infrastruktury IT
 • Rozwiązywanie incydentów
 • Tworzenie oraz zarządzanie zasobami IT
 • Optymalizacja infrastruktury IT
 • Inne
svg icon

Bezpieczeństwo IT

W dzisiejszych czasach bęzpieczeństwo jest jednym z kluczowych dziedzin, jest niezwykle istotne, aby dbać o to w każdej firmie i uniknąć potencjalnych ryzyk wycieków danych.

 • Tworzenie oraz zarządzanie back-upem danych
 • Firewalle oraz bezpieczeństwo sieci
 • Zabezpieczenia komputerów/laptopów
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa IT
 • Monitorowanie bezpieczeństwa sieci
 • Inne

Masz jakieś pytania?

Nasze partnerstwa lub specjalizacje