O Nas

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) przez Interactive Workspace Sp. z o.o. z siedzibą w Wirach (62-051), ul. Malwowa 1/1 (dalej: „Firma”), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Interactive Workspace Sp. z o.o. z siedzibą w Wirach (62-051), ul. Malwowa 1/1. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@interactive-workspace.com

3. Zakres Zbieranych Danych

Firma zbiera dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP
 • Dane dotyczące przeglądania strony internetowej (np. pliki cookie)

4. Cele Przetwarzania Danych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

 • Świadczenie usług oferowanych przez stronę internetową
 • Obsługa zapytań i kontaktu z Użytkownikami
 • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług
 • Analityka i statystyki
 • Zabezpieczenie i administrowanie stroną internetową

5. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

6. Udostępnianie Danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • Organom publicznym, jeżeli obowiązujące prawo tego wymaga

7. Prawa Użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych za pomocą podanych danych kontaktowych.

8. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

9. Bezpieczeństwo Danych

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

10. Pliki Cookie

Strona internetowa korzysta z plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania, analizy ruchu oraz dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na tej stronie, a Użytkownicy będą o nich informowani w odpowiedni sposób.

12. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@interactive-workspace.com.

Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2024 r.